blog

000-ก่อนการเิริ่มต้น

posted on 09 Mar 2008 06:12 by shinai-tentomushi
"นี่คือการเริ่มต้น! " ผมพูดกับตัวเอง และเริ่มที่จะเขียน (พิมพ์) Blog เป็นครั้งแรกในชีวิต ด้วยการที่ผมถือคติที่ว่า "ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะทำชะ ก็ที่จะไม่มีโอกาส" และผมเองนั้นก็อ่าน Blog ของคนอื่นมานาน ผมก็เลยคิดว่าควรจะลองทำ Blog เป็นของตัวเองเสียที่ ผมไม่หวังอะไรมากนั้นจาก Blog ที่ผมเขียน (พิมพ์) แค่ว่า มุมของคนๆ หนึ่งอาจจะมีประโยชน์กับคนอีกคนก็ได้ใครจะไปรูู้้

 

ผมคงต้องเรียนรู้อีกมากในการที่จะทำให้ Blog ของผมให้สวยงามตามที่ผมต้องการ คงจะอีกนานกว่าผมจะใส่ "ความเป็นตัวตน" ลงไปใน Blog ที่ผมทำได้ แต่ว่ามันคงไม่ยากนักถ้าผมตั้งใจที่จะทำมันจริง

ผมต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน Entery แรกของผมนี้ คุณไม่ต้องลงความเห็นกับ Entery (ที่มันไม่มีอะไรเลย) อันนี่ก็ได้ (แต่จะลงไว้ก็ได้ดีนะครับ) การเขียน Blog ครั้งแรกของผมก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ของเแถมครับ Shuffle! ภาค 4 (ฮิ ฮิ)

edit @ 9 Mar 2008 07:05:45 by shinai tentomushi

edit @ 9 Mar 2008 07:07:12 by shinai tentomushi